A személyes tanácsadás általános szerződési feltételei

Kérjük, amennyiben szeretne részt venni a személyes tanácsadáson, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

1. Üzemeltetői adatok:

Név: Soborbo Ltd.
Székhely: The Bristol Office, 2nd Floor, 5 High Street, Westbury-On-Trym, Bristol, England, BS9 3BY
Adószám: 623 26753 21326A
Cégjegyzékszám: 11109707
Telefon: +3620-22-11-074
Központi email: hello@nonmono.hu
Cégjegyzékét vezeti: Companies House

Adatvédelemmel/adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségei: telefon +36 20 22 11 074

a továbbiakban: Adatkezelő.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: SiteGround Hosting Ltd.
Székhely: 3rd Floor, 11-12 St James' Square, London, SW1Y 4LB
e-mail: privacy@siteground.com

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Személyes tanácsadás

3. Rendelési információk

A termékekre vonatkozóan a nonmono.hu oldalon megjelenített árak alanyi áfamentesek.

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér,úgy az üzemeltető nem köteles a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

A rendelés menete

A. A "Segítséget kérek" feliratra kattintva jelentkezhez a személyes tanácsadásra.

B. A fizetést követően levélben kapja meg a bejelentkezési linket.

C, Ezt követően a nonmono.hu alkalmazottja telefonon időpontot egyeztet Önnel.

D, A rendelés leadása a sikeres időpontegyeztetés után tekintendő véglegesnek.

4. A fizetés módja

Káryás fizetés a Stripe vagy a Paypal rendszerén keresztül. A fizetés a Stripe vagy a Paypal oldalán történik, így a Nonmono üzemeltetői nem is látják a bankkártya-adatokat. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

5. Elállás joga

A vásárló a személyes tanácsadás kezdetét megelőző 48 óráig elállhat vásárlásától, ez után az ár nem visszatéríthető.

6. Panaszok intézése

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni,az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

7. Adatkezelés

Adatkezelési szabályaink mindenben megfelelnek a GDPR-irányelveknek, ezekről bővebben ide kattintva tájékozódhat!

8. A felelősség korlátozása

A tanácsadás során elhangzó állítások általános ajánlásnak minősülnek, az oldal üzemeltetője nem vállal felelősséget az egyedi alkalmazás során felmerülő fizikai és/vagy lelki természetű károkért, problémákért, sérülésekért. A tanácsadáson elhangzó általános ajánlásokat minden vásárló saját felelősségére gyakorolja.

9. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az Egyesült Királyság jogrendjének rendelkezései az irányadók.

Érvényes: 2023. április 2-től.

Scroll to Top